BADANIE DUPLEX DOPPLER USG

Żył kończyn górnych
Żył kończyn dolnych
Badania kontrolne po operacjach

Badanie określa:
zmiany zakrzepowe
zespół pozakrzepowy funkcjonowanie aparatu zastawkowego
reflux – stopień nasilenia
wydolność perforatorów wydolność i morfologię żył układu głębokiego i powierzchownego

wady wrodzone i nabyte układu żylnego zaawansowanie zmian miażdżycowych (wysycenie miażdżycowe ścian, blaszki miażdżycowe, niedrożność naczyń, )

obecność wrodzonych i nabytych patologii układu tętniczego (tętniaki, przetoki itp.)

BADANIE DUPLEX DOPPLER USG

Tętnic szyjnych i kręgowych
Tętnic kończyn górnych
Aorty
Tętnic kończyn dolnych

Badanie określa:

stopień niedokrwienia zaawansowanie zmian miażdżycowych (wysycenie miażdżycowe ścian, blaszki miażdżycowe, niedrożność naczyń, )

obecność wrodzonych i nabytych patologii układu tętniczego (tętniaki , przetoki itp.)

 

Kardiologiczno Internistyczny Specjalistyczny Gabinet Lekarski Rafał Witkowski