Sklerotarapia pianką

Międzynarodowi eksperci w dziedzinie flebologii ( Międzynarodowa Konferencja w Tagernsee – kwiecień 2003) zgodnie potwierdzili, że sklerotarapia pianką jest właściwą i zalecaną metodą leczenia żylaków mogącą niejednokrotnie konkurować z metodami chirurgicznymi.
Jej największe zalety to:

  1. Możliwość precyzyjnej kontroli leczenia – forma piany pozostaje przez dłuższy czas w miejscu podania minimalizując ryzyko przeniknięcia do układu żył głebokich.
  2. Możliwość śledzenia w badaniu doppler-duplex USG miejsca podania środka obliterującego i obszarów oddziaływania w obrębie układu naczyniowego (ECHOSKLEROTERAPIA)
  3. Większa efektywność – lek w postaci piany mocniej oddziaływuje na ściane naczyń dzięki czemu taki sam efekt możemy osiągać przy stosowaniu niższych stężeń.
  4. Niski odsetek powikłań
  5. Dobre efekty kosmetyczne.
  6. Stosunkowo niskie koszty leczenia.

Skleroterapia pianką jest wykorzystywana w leczeniu większości naszych pacjentów. Piankę przygotowuje lekarz ( metodą Tessariego ) tuż przed wykonywanym zabiegiem. Podawana jest pod kontrola USG duplex-doppler lub przy użyciu podświeltacza.

Kardiologiczno Internistyczny Specjalistyczny Gabinet Lekarski Rafał Witkowski